Computer Vision

[Image Descriptor] Zernike Moments

Xin chào, trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Zernike Moments. Zernike Moments cũng tương tự như Hu Moments, được dùng để mô tả hình dạng của các đối tượng có trong bức ảnh, tuy nhiên nó mạnh mẽ và chính xác hơn Hu Moments khá nhiều. ZERNIKE MOMENTS LÀ GÌ?… Continue reading [Image Descriptor] Zernike Moments