Computer Vision

[Image Descriptor] Histogram of Oriented Gradients

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ mô tả hình ảnh Histogram of Oriented Gradients (HOG) và các ứng dụng của nó. HIỂU VỀ HISTOGRAM OF ORIENTED GRADIENTS Histogram of Oriented Gradients được sử dụng chủ yếu cho bài toán Object Detection, ngoài ra HOG cũng là bộ mô… Continue reading [Image Descriptor] Histogram of Oriented Gradients

Computer Vision

[Image Descriptor] Local Binary Patterns

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ mô tả kết cấu (texture descriptor) Local Binary Patterns (LBP). HIỂU VỀ LOCAL BINARY PATTERNS Tương tự như Haralick Texture Features, LBP được dùng để mô tả kết cấu, hoa văn (texture, pattern) của một bức ảnh/đối tượng. Tuy nhiên, thay vì miêu… Continue reading [Image Descriptor] Local Binary Patterns

Computer Vision

[Image Descriptor] Haralick Texture Features

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Haralick Texture Features và các ứng dụng của nó. HARALICK TEXTURE FEATURES LÀ GÌ? Haralick Texture Features được dùng để mô tả "texture" (kết cấu) và "pattern" (hoa văn) của một bức ảnh/đối tượng, bao gồm vẻ bề ngoài (appearance), sự nhất quán… Continue reading [Image Descriptor] Haralick Texture Features

Computer Vision

[Image Descriptor] Zernike Moments

Xin chào, trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Zernike Moments. Zernike Moments cũng tương tự như Hu Moments, được dùng để mô tả hình dạng của các đối tượng có trong bức ảnh, tuy nhiên nó mạnh mẽ và chính xác hơn Hu Moments khá nhiều. ZERNIKE MOMENTS LÀ GÌ?… Continue reading [Image Descriptor] Zernike Moments

Computer Vision

[Image Descriptor] Hu Moments

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Hu Moments Image Descriptor và các ứng dụng của nó. HU MOMENTS LÀ GÌ? Hu Moments là một Image Descriptor sử dụng các phép thống kê để mô tả hình dạng của một đối tượng có trong bức ảnh nhị phân hoặc edged-image.… Continue reading [Image Descriptor] Hu Moments