Computer Vision

[Image Descriptor] Hu Moments

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Hu Moments Image Descriptor và các ứng dụng của nó. HU MOMENTS LÀ GÌ? Hu Moments là một Image Descriptor sử dụng các phép thống kê để mô tả hình dạng của một đối tượng có trong bức ảnh nhị phân hoặc edged-image.… Continue reading [Image Descriptor] Hu Moments