Tools

Biên dịch mã nguồn C/C++ với CMake và make

[NỘI DUNG BÀI VIẾT ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC] GIỚI THIỆU VỀ MAKE VÀ CMAKE make là một công cụ giúp tự động hóa quá trình biên dịch mã nguồn, nhờ đó mà chúng ta có thể biên dịch các project phức tạp một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Các cài đặt cho… Continue reading Biên dịch mã nguồn C/C++ với CMake và make