Python

Đóng gói chương trình với PyInstaller

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về PyInstaller - một công cụ đóng gói chương trình Python thành "stand-alone executable file" có thể thực thi trong các môi trường Windows, Linux, MAC OS, v.v.. mà không cần cài đặt Python Interpreter. CÀI ĐẶT PYINSTALLER $ python -m pip install pyinstaller… Continue reading Đóng gói chương trình với PyInstaller

C/C++ · Python

Màu mè trên Terminal

Bài viết này sẽ giới thiệu cách tô màu cho chuỗi ký tự được xuất ra Terminal. Khi lập trình, việc debug và xuất kết quả được thực hiện chủ yếu ở cửa sổ Terminal và những thông tin quan trọng sẽ được nhấn mạnh nếu có thêm màu sắc. ANSI ESCAPE CODE ANSI Escape… Continue reading Màu mè trên Terminal

Python

Python Standard Library – pickle

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về module picklecủa Python 3. Module pickle được sử dụng để chuyển đổi các objects thành một chuỗi bytes, quá trình này được gọi là serializing. Các chuỗi bytes này có thể được lưu trữ ở dạng file và reconstruct trở lại object ban… Continue reading Python Standard Library – pickle

Python

SciPy library reference

[NỘI DUNG BÀI VIẾT ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC] SciPy library là một bộ thư viện quan trọng của Python cung cấp các algorithms và functions dùng trong các lĩnh vực như: xử lý tín hiệu số, tối ưu, thống kê, v.v.. SciPy library kết hợp cùng NumPy, Matplotlib, IPython, pandas, SymPy, scikit-learn,... tạo thành… Continue reading SciPy library reference