C/C++ · Python

Màu mè trên Terminal

Bài viết này sẽ giới thiệu cách tô màu cho chuỗi ký tự được xuất ra Terminal. Khi lập trình, việc debug và xuất kết quả được thực hiện chủ yếu ở cửa sổ Terminal và những thông tin quan trọng sẽ được nhấn mạnh nếu có thêm màu sắc. ANSI ESCAPE CODE ANSI Escape… Continue reading Màu mè trên Terminal

Python

SciPy library reference

[NỘI DUNG BÀI VIẾT ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC] SciPy library là một bộ thư viện quan trọng của Python cung cấp các algorithms và functions dùng trong các lĩnh vực như: xử lý tín hiệu số, tối ưu, thống kê, v.v.. SciPy library kết hợp cùng NumPy, Matplotlib, IPython, pandas, SymPy, scikit-learn,... tạo thành… Continue reading SciPy library reference