AVR · Embedded Linux

Communication between RPi 3 and ATmega MCU over I2C

Xin chào, ban đầu mình muốn thực hiện giao tiếp I2C giữa Raspberry Pi 3 (RPi 3) và ATtiny2313 nhưng không thành công do RPi 3 có một Hardware bug, nói đơn giản là RPi 3 không hỗ trợ "clock stretching" khi thiết bị Slave giữ SCL ở mức LOW để trao đổi dữ liệu, "clock… Continue reading Communication between RPi 3 and ATmega MCU over I2C

Computer Vision · Embedded Linux

Raspberry Pi Camera with OpenCV and Python

Xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách truy cập vào RPi Camera module cùng với OpenCV và Python. Việc truy cập vào webcam với OpenCV là khá đơn giản, còn với RPi Camera module thì sao, cùng tìm hiểu nhé. Chú ý: Ở bài viết này chúng ta cần phải… Continue reading Raspberry Pi Camera with OpenCV and Python

AVR · Embedded System

IR remote receiver with ATtiny2313

Xin chào, chắc hẳn chúng ta đều biết cái remote, hãy ứng dụng IR remote để điều khiển các thiết bị điện trong nhà nào! 1 - CHUẨN BỊ MCU ATtiny2313 IR receiver TSOP4838 IR remote với protocol NEC. vài con LED, trở 330 và dây dẫn. 2 - PROTOCOL NEC Dữ liệu được mã… Continue reading IR remote receiver with ATtiny2313

AVR · Embedded System

Flashing AVR MCUs with AVRDUDE and Arduino board.

AVRDUDE là gì nhỉ? AVRDUDE - AVR Downloader Uploader - is a program for downloading and uploading the on-chip memories of Atmel's AVR microcontrollers. It can program the Flash and EEPROM, and where supported by the serial programming protocol, it can program fuse and lock bits. Chắc chắn chúng ta đều đã nghe qua cái… Continue reading Flashing AVR MCUs with AVRDUDE and Arduino board.