Embedded Linux

How to Mount a USB Drive on the Raspberry Pi

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách truy cập vào USB với Raspberry Pi. KẾT NỐI USB VỚI RASPI VÀ XÁC ĐỊNH PHÂN VÙNG Để kiểm tra phân vùng của USB, ta sử dụng lệnh sau: $ sudo blkid Như vậy chúng ta đã nhận được các thông tin của… Continue reading How to Mount a USB Drive on the Raspberry Pi

AVR · Embedded Linux

Communication between RPi 3 and ATmega MCU over I2C

Xin chào, ban đầu mình muốn thực hiện giao tiếp I2C giữa Raspberry Pi 3 (RPi 3) và ATtiny2313 nhưng không thành công do RPi 3 có một Hardware bug, nói đơn giản là RPi 3 không hỗ trợ "clock stretching" khi thiết bị Slave giữ SCL ở mức LOW để trao đổi dữ liệu, "clock… Continue reading Communication between RPi 3 and ATmega MCU over I2C

Computer Vision · Embedded Linux

Raspberry Pi Camera with OpenCV and Python

Xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách truy cập vào RPi Camera module cùng với OpenCV và Python. Việc truy cập vào webcam với OpenCV là khá đơn giản, còn với RPi Camera module thì sao, cùng tìm hiểu nhé. Chú ý: Ở bài viết này chúng ta cần phải… Continue reading Raspberry Pi Camera with OpenCV and Python