AVR

Compile AVR source code with CMake

Xin chào, Dạo này tự nhiên mình không còn thích dùng IDE để lập trình các loại vi điều khiển nữa. Bản thân mình thấy rằng học cách sử dụng một tá IDE (Atmel Studio, Code Compse Studio, uKeil, Eclipse, ...) để lập trình cho nhiều loại MCU khác nhau (AVR, ARM Cortex, Embedded Linux,...)… Continue reading Compile AVR source code with CMake

AVR

ATtiny – Using the USI module as a I2C Slave

Xin chào, ở bài viết trước mình đã giới thiệu về Master Mode, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng USI module ở Slave Mode. Phần nguyên lý hoạt động của I2C mình đã giới thiệu ở bài viết này, các bạn có thể tham khảo lại nếu cần. IMPLEMENTATION Trong… Continue reading ATtiny – Using the USI module as a I2C Slave

AVR

ATtiny – Using the USI module as a I2C Master

Xin chào, ATtiny là dòng MCU siêu nhỏ và rẻ, nó thường được sử dụng trong các dự án đơn giản và không cần hiệu năng cao để tiết kiệm chi phí. Ví dụ nếu chúng ta muốn truyền dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ về trung tâm điều khiển, một MCU ATtiny85 và… Continue reading ATtiny – Using the USI module as a I2C Master

AVR · Embedded System

ATmega – TWI/I2C module

1 GIỚI THIỆU 2-wire Serial Interface (TWI) là một chuẩn giao tiếp phù hợp với các ứng dụng MCU thông thường. TWI cho phép hệ thống có thể kết nối tới 128 thiết bị khác chỉ với 2 bus lines, một dùng cho clock (SCL) và một dùng cho dữ liệu (SDA). Để triển khai… Continue reading ATmega – TWI/I2C module

AVR · Embedded Linux

Communication between RPi 3 and ATmega MCU over I2C

Xin chào, ban đầu mình muốn thực hiện giao tiếp I2C giữa Raspberry Pi 3 (RPi 3) và ATtiny2313 nhưng không thành công do RPi 3 có một Hardware bug, nói đơn giản là RPi 3 không hỗ trợ "clock stretching" khi thiết bị Slave giữ SCL ở mức LOW để trao đổi dữ liệu, "clock… Continue reading Communication between RPi 3 and ATmega MCU over I2C