Embedded Linux

How to Mount a USB Drive on the Raspberry Pi

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách truy cập vào USB với Raspberry Pi. KẾT NỐI USB VỚI RASPI VÀ XÁC ĐỊNH PHÂN VÙNG Để kiểm tra phân vùng của USB, ta sử dụng lệnh sau: $ sudo blkid Như vậy chúng ta đã nhận được các thông tin của… Continue reading How to Mount a USB Drive on the Raspberry Pi

AVR

ATtiny – Using the USI module as a I2C Slave

Xin chào, ở bài viết trước mình đã giới thiệu về Master Mode, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng USI module ở Slave Mode. Phần nguyên lý hoạt động của I2C mình đã giới thiệu ở bài viết này, các bạn có thể tham khảo lại nếu cần. IMPLEMENTATION Trong… Continue reading ATtiny – Using the USI module as a I2C Slave

AVR

ATtiny – Using the USI module as a I2C Master

Xin chào, ATtiny là dòng MCU siêu nhỏ và rẻ, nó thường được sử dụng trong các dự án đơn giản và không cần hiệu năng cao để tiết kiệm chi phí. Ví dụ nếu chúng ta muốn truyền dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ về trung tâm điều khiển, một MCU ATtiny85 và… Continue reading ATtiny – Using the USI module as a I2C Master

AVR · Embedded System

ATmega – TWI/I2C module

1 GIỚI THIỆU 2-wire Serial Interface (TWI) là một chuẩn giao tiếp phù hợp với các ứng dụng MCU thông thường. TWI cho phép hệ thống có thể kết nối tới 128 thiết bị khác chỉ với 2 bus lines, một dùng cho clock (SCL) và một dùng cho dữ liệu (SDA). Để triển khai… Continue reading ATmega – TWI/I2C module