Embedded System

[Bộ lọc Kalman] Lý thuyết cơ bản

Chuỗi bài bài viết [Bộ lọc Kalman] sẽ giới thiệu về nền tảng lý thuyết và cách áp dụng bộ lọc Kalman.> Phần 1 - Lý thuyết cơ bản.Phần 2 - Áp dụng bộ lọc Kalman cho hệ 1 biến.Phần 3 - Áp dụng bộ lọc Kalman cho hệ nhiều biến. LỊCH SỬ RA ĐỜI… Continue reading [Bộ lọc Kalman] Lý thuyết cơ bản

AVR

Compile AVR source code with CMake

Xin chào, Dạo này tự nhiên mình không còn thích dùng IDE để lập trình các loại vi điều khiển nữa. Bản thân mình thấy rằng học cách sử dụng một tá IDE (Atmel Studio, Code Compse Studio, uKeil, Eclipse, ...) để lập trình cho nhiều loại MCU khác nhau (AVR, ARM Cortex, Embedded Linux,...)… Continue reading Compile AVR source code with CMake

Embedded Linux

How to Mount a USB Drive on the Raspberry Pi

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách truy cập vào USB với Raspberry Pi. KẾT NỐI USB VỚI RASPI VÀ XÁC ĐỊNH PHÂN VÙNG Để kiểm tra phân vùng của USB, ta sử dụng lệnh sau: $ sudo blkid Như vậy chúng ta đã nhận được các thông tin của… Continue reading How to Mount a USB Drive on the Raspberry Pi

AVR

ATtiny – Using the USI module as a I2C Slave

Xin chào, ở bài viết trước mình đã giới thiệu về Master Mode, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng USI module ở Slave Mode. Phần nguyên lý hoạt động của I2C mình đã giới thiệu ở bài viết này, các bạn có thể tham khảo lại nếu cần. IMPLEMENTATION Trong… Continue reading ATtiny – Using the USI module as a I2C Slave