Computer Vision

[Binary Descriptor] BRIEF

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm Binary Descriptor và bộ descriptor BRIEF. BINARY DESCRIPTOR LÀ GÌ? Các Local Feature Descriptors như SIFT, RootSIFT và SURF mà chúng ta đã tìm hiểu đều rất mạnh mẽ và hiệu quả trong các ứng dụng như Image Classification, Content-Based Image… Continue reading [Binary Descriptor] BRIEF

Computer Vision

[Image Search Engine] Mô hình Bag of Visual Words

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình Bag of Visual Words (BOVW) - một khái niệm quan trọng trong Computer Vision. Từ các bài viết về Local Feature Descriptor, chúng ta đã biết cách trích xuất vector đặc trưng từ các keypoint có trong bức ảnh, nhưng mỗi… Continue reading [Image Search Engine] Mô hình Bag of Visual Words

Computer Vision

Feature Matching

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Feature Matching, một kỹ thuật dùng để so sánh Feature Vector của các keypoint có trong bức ảnh. FEATURE MATCHING OpenCV 3 cung cấp class DescriptorMatcher để thực hiện Feature Matching. Function: + Tạo instance Feature Matcher: matcher = cv2.DescriptorMatcher_create(matcherType) Trong đó: matcherType - kiểu… Continue reading Feature Matching

Computer Vision

[Local Feature Descriptor] SURF

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về SURF (Speeded Up Robust Features) descriptor [1]. So sánh với SIFT, SURF nhanh hơn và yêu cầu ít bộ nhớ hơn, do đó phù hợp với các ứng dụng real-time. TÌM HIỂU VỀ SURF DESCRIPTOR Sau khi xác định được các keypoint có… Continue reading [Local Feature Descriptor] SURF

Computer Vision

[Local Feature Descriptor] SIFT và RootSIFT

Sau khi xác định được các keypoint có trong bức ảnh, chúng ta cần trích xuất đặc trưng của vùng ảnh xung quanh các keypoint đó, quá trình này được gọi là Local Feature Extraction. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Scale Invariant Feature Transform (SIFT), một Local Feature Descriptor được… Continue reading [Local Feature Descriptor] SIFT và RootSIFT