Computer Vision

[Object Tracking/Object Detection] Motorbike counter with OpenCV

Xin chào, ở bài viết "Simple vehicle counter with OpenCV" chúng ta đã tìm hiểu về thuật toán Centroid Tracking để định danh đối tượng, cũng như phối hợp với Background Subtraction để phát hiện và đếm phương tiện giao thông, hệ thống này tuy đơn giản nhưng cũng có nhiều nhược điểm (đã nêu… Continue reading [Object Tracking/Object Detection] Motorbike counter with OpenCV

Computer Vision

Image segmentation with Watershed algorithm

Xin chào, bài viết này sẽ giới thiệu về thuật toán Watershed dùng cho bài toán Image Segmentation, qua đó áp dụng để tìm Contour của các vật thể đơn giản nằm chồng chéo lên nhau. WATERSHED ALGORITHM Thuật toán Watershed cho phép người dùng đánh dấu những vùng hình ảnh chứa object, background và… Continue reading Image segmentation with Watershed algorithm

Computer Vision

[Face Recognition] Eigenfaces and LBPs algorithm

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về lịch sử của các thuật toán Face Recognition và hai thuật toán được sử dụng phổ biến: Eigenfaces và LBPs. FACE RECOGNITION LÀ GÌ? Phối hợp với Face Detection, một kỹ thuật dùng để phát hiện sự hiện diện của khuôn… Continue reading [Face Recognition] Eigenfaces and LBPs algorithm

Computer Vision

[Image Classification] Pyramid image và mô hình BOVW

Khi giải quyết bài toán Object Detection, chúng ta đều biết đến khái niệm "pyramid image" - phương pháp thay đổi scale của bức ảnh để có thể phát hiện đối tượng ở những kích thước khác nhau. Bên cạnh đó, có một dạng "pyramid image" khác được sử dụng phổ biến trong bài toán… Continue reading [Image Classification] Pyramid image và mô hình BOVW

Computer Vision

[Image Classification] k-Means Clustering

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về k-Means Clustering - một thuật toán Unsupervised Learning được sử dụng rất phổ biến để phân nhóm dữ liệu. TÌM HIỂU VỀ K-MEANS CLUSTERING Với k-Means clustering, chúng ta có thể phân chia tập dữ liệu thành k nhóm (cluster) riêng biệt, trong… Continue reading [Image Classification] k-Means Clustering