Embedded System

[Bộ lọc Kalman] Lý thuyết cơ bản

Chuỗi bài bài viết [Bộ lọc Kalman] sẽ giới thiệu về nền tảng lý thuyết và cách áp dụng bộ lọc Kalman.> Phần 1 - Lý thuyết cơ bản.Phần 2 - Áp dụng bộ lọc Kalman cho hệ 1 biến.Phần 3 - Áp dụng bộ lọc Kalman cho hệ nhiều biến. LỊCH SỬ RA ĐỜI… Continue reading [Bộ lọc Kalman] Lý thuyết cơ bản

Computer Vision

[Object Tracking/Object Detection] Motorbike counter with OpenCV

Xin chào, ở bài viết "Simple vehicle counter with OpenCV" chúng ta đã tìm hiểu về thuật toán Centroid Tracking để định danh đối tượng, cũng như phối hợp với Background Subtraction để phát hiện và đếm phương tiện giao thông, hệ thống này tuy đơn giản nhưng cũng có nhiều nhược điểm (đã nêu… Continue reading [Object Tracking/Object Detection] Motorbike counter with OpenCV

Computer Vision

Image segmentation with Watershed algorithm

Xin chào, bài viết này sẽ giới thiệu về thuật toán Watershed dùng cho bài toán Image Segmentation, qua đó áp dụng để tìm Contour của các vật thể đơn giản nằm chồng chéo lên nhau. WATERSHED ALGORITHM Thuật toán Watershed cho phép người dùng đánh dấu những vùng hình ảnh chứa object, background và… Continue reading Image segmentation with Watershed algorithm

AVR

Compile AVR source code with CMake

Xin chào, Dạo này tự nhiên mình không còn thích dùng IDE để lập trình các loại vi điều khiển nữa. Bản thân mình thấy rằng học cách sử dụng một tá IDE (Atmel Studio, Code Compse Studio, uKeil, Eclipse, ...) để lập trình cho nhiều loại MCU khác nhau (AVR, ARM Cortex, Embedded Linux,...)… Continue reading Compile AVR source code with CMake