Embedded Linux

Internet connection for Raspberry Pi

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách kết nối Internet cho Raspberry Pi 3 (Raspbian Stretch).

CHÚ Ý:

  • Nếu Raspberry Pi chưa thiết lập static IP, Router sẽ cấp cho nó một địa chỉ IP động và chúng ta phải tìm ra địa chỉ IP này để có thể kết nối đến nó thông qua SSH;
  • Nếu Raspberry Pi đã được cài đặt static IP, chúng ta BẮT BUỘC phải điều chỉnh static IP cho phù hợp với Network (tham khảo bài viết này và này) trước khi có thể kết nối.

WIRED NETWORK CONNECTION VIA ROUTER

Đây là cách đơn giản nhất, chúng ta chỉ cần kết nối Raspberry Pi với Router thông qua một sợi cable RJ45. Sau khi đã có địa chỉ IP của Raspberry Pi, chúng ta có thể kết nối với nó thông qua SSH.


WIRED NETWORK CONNECTION VIA LAPTOP

Đối với cách này, Laptop phải được kết nối Wi-fi còn cổng LAN của Laptop sẽ được kết nối với Raspberry Pi thông qua cable RJ45.

Bây giờ chúng ta mở Network and Sharing Center, nhấp vào mục Change Adapter Settings. Giữ Ctrl và click vào Wireless Network Connection (kết nối Wi-fi của Laptop) và Local Area Connection (kết nối LAN giữa Laptop và Raspberry Pi), sau đó click chuột phải vào chúng, chọn Bridge Connections để tạo Bridge, xem Figure 1.

bridge

Figure 1 – Bridge Connections between Wireless and LAN.

Sau đó chúng ta đợi để Bridge Connections được thiết lập, nếu thành công chúng ta sẽ nhận được một Network Bridge như Figure 2.

bridge2

Figure 2 – Network Bridge

Lúc này chắc hẳn Raspberry Pi đã được kết nối Internet, hãy kết nối vào Raspberry Pi và ping google.com để kiểm tra nhé.


WIRELESS NETWORK CONNECTION

Để thiết lập Wi-fi connection cho RPi 3, chúng ta cần kết nối vào RPi, mở Terminal và gõ có lệnh như sau:
+ Turn off Wireless Connection:
$ sudo ifconfig wlan0 down
+ Turn on Wireless Connection:
$ sudo ifconfig wlan0 up
+ Cài đặt tên network và password:
$ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
và chèn thêm vào cuối file:

network={
    ssid="network"
    psk="password"
}

+ Khởi động lại RPi:
$ sudo reboot


SUMMARY

Qua bài viết này chúng ta đã tìm hiểu cách kết nối Internet cho Raspberry Pi 3, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Thân ái và quyết thắng.

Reference:
[1] dhcpcd vs /etc/network/interfaces.
[2] Use your desktop or laptop screen and keyboard with your pi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s